Tin tức
    Viễn Thông Hải Phòng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý khách hàng quan tâm về sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ với hotline: 09 66 14 14 73 hoặc 0316 605 880 để được tư vấn!

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đưa ra các Quy định về chính sách bảo mật như sau:
1. Dữ liệu cá nhân và cách thức sử dụng
(a) {HAI PHONG TELECOM} thu thập những dữ liệu nào và lý do tại sao?

Các thông tin cá nhân mà Vio thu thập để giúp nhận dạng chính xác ra bạn là ai bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính và tình trạng hôn nhân gia đình, v.v…. {HAI PHONG TELECOM} bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn khi bạn tham gia trang web http://haiphongtelecom.com chỉ trừ khi bạn tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

(b) {HAI PHONG TELECOM} thu thập những dữ liệu nào và lý do tại sao?
Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Vio thông qua việc tham gia vào trang web http://haiphongtelecom.com , điều đó mang ý nghĩa bạn biết rõ ràng {HAI PHONG TELECOM} có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và {HAI PHONG TELECOM} có thăm dò ý kiến chấp thuận của bạn về quyền sử dụng. {HAI PHONG TELECOM} sử dụng thông tin với mục đích xử lý các đơn hàng trên hệ thống hoặc giải đáp các thắc mắc của bạn về công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty, ....

Bên cạnh đó, khi bạn lựa chọn thông tin muốn nhận đọc, Vio sẽ gửi đến bạn thông tin hoặc những nội dung về một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ mà chúng tôi tin chắc bạn quan tâm đến. Nếu bạn đồng ý, {HAI PHONG TELECOM} có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác để gửi đến bạn thông tin về sản phẩm và/hoặc một dịch vụ khác. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, bạn đều có thể hủy không đăng ký nhận thông tin nữa trong mục chọn lựa trong những lần truy nhập thông tin kế tiếp.

2. An ninh mạng
{HAI PHONG TELECOM} thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn. Tất cả mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được khai thác xử lý theo qui trình nghiêm ngặt nhằm ngăn cản các hình thức trái phép trong khai thác, xử lý, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích.

Tuy nhiên, {HAI PHONG TELECOM} có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp do luật qui định, hoặc do nhu cầu nghiên cứu có cam kết bảo mật, hoặc theo yêu cầu của tòa án.

3. Quyền lợi của bạn
- Cho khai thác sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã đồng ý khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên website http://haiphongtelecom.com
- Yêu cầu chỉnh sửa đúng các thông tin cá nhân bị sai lệnh mà {HAI PHONG TELECOM} hiện đang lưu giữ.

4. Các địa chỉ liên hệ
Nếu bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với {BTO}:
- Email: info@haiphongtelecom.com
- Điện thoại: 0316 605 880 - 0316 648 880

CHAT VỚI CHÚNG TÔI