Công ty CP Thương mại Viễn thông Hải Phòng là đơn vị phân phối lắp đặt hệ thống camera giam sát - Đây là webste thương mại điện tử tiện ích cho khách hàng lắp đặt sử dụng dịch vụ với tính năng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN RC-10VXE6
1.150.000 VNĐ  1.650.000 VNĐ  -30%
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN SR-HG154
1.100.000 VNĐ  1.600.000 VNĐ  -31%
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN SR-DG10F
1.100.000 VNĐ  1.500.000 VNĐ  -27%
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN RC-6PGS
1.200.000 VNĐ  1.600.000 VNĐ  -25%
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN SR-TG10C
1.000.000 VNĐ  1.500.000 VNĐ  -33%